Giới thiệu chung về RMIT

Giới thiệu chung về RMIT

Giới thiệu chung về RMIT

Giới thiệu chung về RMIT

Giới thiệu chung về RMIT
Giới thiệu chung về RMIT

Giới thiệu chung về RMIT

Đại học RMIT Việt Nam là chi nhánh tại châu Á của Đại học RMIT (đặt tại Melbourne) - trường đại học lớn nhất của Úc(link is external). Trường giảng dạy nhiều chương trình từ kinh doanh và quản trị đến thiết kế và kỹ thuật vi điện tử, đồng thời tổ chức hàng loạt hoạt động ngoại khóa ấn tượng nhằm khuyến khích sinh viên mở rộng phạm vi hiểu biết của bản thân. Hãy cùng tìm hiểu điều gì góp phần tạo nên thành công và danh tiếng của chúng tôi.

Giới thiệu chung về RMIT

Tin tức khác

backtop